Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων:  Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς στο δύσκολο έργγο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αλλά και να αναζητήσουν εποικοδημητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους. Ο στόχος είναι να βοηθήσουν το παιδί να ωριμάσει και να εξελιχθεί σε υγιή ενήλικα.

one-happy-family-juniorsclub-gr_

Διαταραχές

Η συμβουλευτική γονέων πραγματοποιείται με βάση την αναγκαιότητα που προκύπτει απο την οικογένεια με αποτέλεσμα η συχνότητα των συνεδριών να ποικίλει. Ανάλογα με το αίτημα των γονιών ο ψυχολόγος παρέχει στους γονείς και τις ανάλογες οδηγίες, που αφορούν το χειρισμό των συμπεριφορών που σχετίζονται με το αίτημα τους. Η συμβουλέυτική γονέων αφορά τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στις αναπτυξιακές ηλικίες, όπως είναι οι συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, ενούρηση – έλεγχος σφικτήρων, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο / σχολική άρνηση, φόβοι και άγχη, δυσκολίες ύπνου/φαγητού, επιθετική συμπεριφορά, ανυπακοή – έλλειψη οριοθέτησης, παιδική παραβατικότητα, ψυχο-οργανικές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας, διαταραχές αναπτυξιακού χαρακτήρα,  άλλες δυσκολίες που σχετίζονται με το ίδιο το παιδί ή το περιβάλλον του