Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία: Η εργοθεραπεία ασχολείται με λειτουργικότητα του παιδιού σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του με σκοπό την αντιμετώπιση διαταραχών που μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξη του η την καθημερινή του ζωή σε μικρό και μεγάλο βαθμό. Το θεραπευτικά δομημένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των ικανοτήτων του ατόμου, ωστε να  μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

%ce%b5

Τομείς παρέμβασης της εργοθεραπείας

  • Λεπτή κινητιότητα και συντονισμός:ικανότητες απαραίτητες για τη γραφή
  • αδρή κινητικότητα και συντονισμός:οπτικοκινητική οργάνωση, πλευρίωση, στασικός έλεγχος, ισσοροπία κ.λ.π
  • γνωστικές δεξιότητες-αντίληψη: οργάνωση, μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, μίμηση, εκφραστικές-εκτελεστικές ικανότητες, ανάπτυη ικανοτήτων-δεξιοτήτων-εννοιών, οπτική-ακουστική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και χρόνο.
  • Κοινωνικές δεξιότητες: βλεμματική επαφή, εγγύτητα, προσαρμογή σε αλλαγές, κανόνες, κοινωνική ανταπόκριση, κλπ.
  • Επικοινωνία:λειτουργίες επικοινωνίας, δεξιότητες συζήτησης.
  • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αυτοεξυπηρέτηση και αυτονόμηση του παιδιού στην καθημερινότητα