Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η νευρολογική λειτουργία, η οποία οργανώνει αισθήσεις από το σώμα μας και το περιβάλλον ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά. Είναι η επεξεργασία πληροφοριών. Ο εγκέφαλος πρέπει να διαλέγει , ενισχύει, εμποδίζει , συγκρίνει και συνδέει αισθητηριακές πληροφορίες με έναν ευέλικτο και συνέχεια μεταβλητό τρόπο.

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση προσπαθεί να εξηγήσει προβλήματα στην μάθηση και συμπεριφορά παιδιών, ιδιαίτερα στην κινητική συμπεριφορά και την ανεπαρκή διαδικασία αισθητηριακών ερεθισμάτων.

Πώς αναπτύσσεται η αισθητηριακή ολοκλήρωση στα παιδιά;

playground-fun-for-you-and-the-kids_mini

Για τα περισσότερα παιδιά η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται ομαλά μέσα απο το παιχνίδι και ελεύθερες δραστηριότητες. Η ικανότητα σχεδιασμού μιας κίνησης, της επεξεργασίας των αισθητηριακών μηνυμάτων, της συγκέντρωσης, της οργάνωσης, και της οργανωμένης εκτέλεσης, έρχονται αυτόματα στα παιδιά ως μια φυσική εξέλιξη της ωρίμανσης του εγκεφάλου.

Οταν ομως σε κάποια παιδια αυτη η αισθητηριακή εξέλιξη διαταράσσεται, τότε εμφανίζονται δυσκολίες στην ανάπτυξη, τη συμπεριφορά, τη μάθηση, όπως είναι η αδεξιότητα, δυσκολίες στη σίτιση, στη σύγκεντρωση προσοχής, στο ελεύθερο παιχνίδι κλπ. Οι θεραπευτικές τεχνικές της Αισθητηριακης ολοκλήρωσης περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση ενισχυμένου, αλλά ελεγχόμενου αισθητηριακού ερεθισμού μέσα στο πλαίσιο σκόπιμων και αυτοκαθοδηγούμενων δραστηριοτήτων με στόχο πάντα την έκλυση προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η έμφαση δίνεται στην αφομοίωση αιθουσαίο – ιδιοδεκτικών και απτικών αισθητηριακών πληροφοριών .